De kerk te Oud-Zuilen

Geschiedenis van het kerkje

Situatie voor 1593

Vanaf ongeveer 1050 stond op de plaats van het huidige kerkje een (R.K.) kapelletje, behorend bij het Slot Zuylen. In de loop der jaren is dit vervallen en gesloopt en vervangen door grotere kerkjes en voorzien van een altaar.

In 1652 was dit eveneens, na een aantal zware stormen, aan herstel toe, wat door de dorpsgenoten ter hand werd genomen

Situatie rond 1615

De Reformatie, die reeds eerder was begonnen werd ook in Zuilen een feit en toen bleek het kerkje te klein te zijn.

De toenmalige eigenaar van het Slot, Adam van Lockhorst, schonk aan de gemeente een bedrag van F 4500,--- voor afbraak en opbouw van de kerk en F 1000,-- voor de dakleien. De Stichting Adam van Lockhorst dankt haar naam aan deze schenker.

Situatie 17e tot 19e eeuw

Van 1654 tot 1997 was de Kerk eigendom van de Hervormde Gemeente (Wijkgemeente) Zuilen. In deze periode speelden zich veel bijzonderheden af, zoals de de doop en het huwelijk van Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (Belle van Zuylen) met Charles Emanuel de Charriere.

In deze periode hebben veel bekende Nederlanders, meestal slotbewoners, het kerkje bezocht, zoals de Graaf van Rennenberg, Frank van Borselen, Jacoba van Beieren in de periode hiervoor.

Op 31 december 1847 werd de kerk getroffen door brand. De dienstdoende stovenzetster kweet zich niet goed van haar taak door na de oudejaarsavonddienst een stoof met gloeiende vuurtest niet te verwijderen. Gevolg was dat een groot deel van de kerk verwoest werd die echter binnen een jaar weer in gebruik kon worden genomen.

Bij het Samen-Op-Weg-proces bleek de kerk te klein te zijn voor de gezamenlijke diensten van Hervormd en Gereformeerd en er werd besloten de kerk te sluiten.

Op 29 november 1995 werd de Stichting Adam van Lockhorst opgericht die onder andere met steun van de Vereniging Vrienden van de kerk te Oud-Zuilen en vele donateurs de kerk kon kopen. De laatste kerkdienst vond plaats op 21 juni 1998.

Thans wordt de kerk veel verhuurd voor o.a. huwelijken, lezingen, tentoonstellingen enz.

© st. Adam van Lockhorst