De kerk te Oud-Zuilen

Inrichting

Interieur

De kerkzaal biedt plaats aan ongeveer 150 personen, zonodig uit te breiden.

Liturgisch centrum

Eventuele sprekers kunnen gebruik maken van de kansel of van de katheder op de tafel, die naar believen kan worden ingericht. Voor in de kerk is in een bank een geluidsinstallatie opgesteld, waarmee band- of cd-opnames kunnen worden gemaakt.

Het orgel

Achter in de kerk, op de galerij, bevindt zich een fraai orgel, gebouwd in 1898 door orgelbouwer Van Druten.

© st. Adam van Lockhorst