De kerk te Oud-Zuilen

Verhuurregeling

Interieur

Namens de Stichting Adam van Lockhorst is dhr. René Versteegh belast met alle zaken de verhuur betreffende, zoals datum, tijd, huurprijs, organist, koster/beheerder, enzovoorts.

Eventuele bloemversieringen kunnen in overleg met de koster, door of via de huurder worden aangebracht.

© st. Adam van Lockhorst